Protectia datelor personale

Informaţii privind protecţia datelor personale
 

        Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice S.C. ADVANTAGE TOUR S.R.L., cu sediul în Constanţa, str. Bucureşti, colţ cu Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 8, judetul Constanţa, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: promovarea de servicii şi produse adresate direct clienţilor persoane fizice şi promovării ofertelor prin mijloace de marketing direct.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare procesării solicitării dumneavoastră. Refuzul dvs. determină imposibilitatea concretizării serviciului solicitat. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: Administraţia SC ADVANTAGE TOUR SRL – agenţia de turism Avantaj Tour. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a va adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor.